CONSULTANŢĂ FISCALĂ

 

Consultanţă privind taxele şi impozitele pentru persoane fizice şi juridice.

Impozit pe profit

TVA

Impozit pe venit global

Contribuţii sociale

Impozit persoane nerezidente, tratate de evitare a dublei impuneri

Impozite şi taxe locale

Consiliere privind litigiile şi divergenţele cu autorităţile fiscale (contestaţii), calcul majorări de întârziere, penalităţi

Consultanţă privind reglementările valutare

Reprezentant fiscal